IMPRIMATUR ZOBACZ IMPRIMATUR JEDYNY TAKI KOMIKS IMPRIMATUR BIBLIA KOMIKS jest zgodna
z nauczaniem Kościoła katolickiego, czego potwierdzeniem jest wydane przez Kurię Metropolitalną w Krakowie IMPRIMATUR.

Dzięki temu dokumentowi masz pewność, że treść BIBLII KOMIKS posiada oficjalną aprobatę władz kościelnych i jest wartościowa zarówno merytorycznie i duchowo.
DO SKLEPU POWRÓT